Fundacja Serce na Dłoni

http://opp.zdrowko.net/

Bilans na koniec 2008 (Bilansy roczne)

1. Bilans 2008 zobacz (pdf)
2. Rachunek wyników zobacz (pdf)
3. Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników zobacz (pdf)
4. Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2008 zobacz (pdf)