Fundacja Serce na Dłoni

http://opp.zdrowko.net/

2023.03.25 (Walne zebrania)

25.03.2023 odbyło się walne zebranie Rady i Zarządu Fundacji "Serce na
Dłoni". Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe i merytoryczne
Zarządu.Udzieliła Zarządowi absolutorium za rok 2022.Zaakceptowała plan
pracy Zarządu na rok 2023.
walne20231.jpg

walne20232.jpg

walne20233.jpg

walne202324.jpg

walne202325.jpg