Fundacja Serce na Dłoni

http://opp.zdrowko.net/

1.Fundacja 1992-2018 (FUNDACJA)

HISTORIA FUNDACJI SERCE NA DŁONI 1992-2017Od lewej siedzą: Jolanta Bach, Maria Potrzebowska, Barbara Schroeder, Ewa Zdrowowicz-Kulik.
Od lewej stoją: Mieczysław Zawałka, Jerzy Wierchowicz, Jadwiga Wiszniewska, Bogusława Radna, Małgorzata Wałecka, Elżbieta Maciejowska, Czesław Kryszczuk, Jolanta Pawlak, Irena Szklana-Berest, Jadwiga Hopfen. (nieobecny Roman Buszkiewicz).

Fundacja powstała w listopadzie 1992r z inspiracji Jadwigi Wiszniewskiej byłej dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Gorzowie. Rejestrowaliśmy fundację Sądzie Rejestrowym dla m. stołecznego Warszawy. Dlaczego tak daleko jechaliśmy ?.. bo wówczas, po transformacji ustrojowej w 1989r był to jedyny sąd rejestrujący fundacje. Powstaliśmy także w województwie, którego dziś już nie ma tzn. w byłym gorzowskim. Ćwierć wieku żyjemy razem ze zmianami ; ustrojowymi, społecznymi, administracyjnymi i prawnymi jakie dokonywały się naszym kraju, a które w istotny sposób dotyczyły nas i naszych podopiecznych. I tak:
W 2002r. zarejestrowaliśmy się w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymując numer 00 00 12 12 83
W 2003r. Sejm RP uchwalił ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie.
W 2004r na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze taki status otrzymaliśmy. Corocznie status ten potwierdzał zielonogórski sąd. Od kilku lat robi to Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Status opp. jest szczególnie ważny dla naszych podopiecznych, gdyż dzięki niemu możemy gromadzić środki z 1%.

Naszym celem działania jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom, mieszkańcom województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, które z powodu ubóstwa, choroby, kalectwa lub tragicznych zdarzeń losowych znalazły się trudnej kryzysowej sytuacji życiowej.

Prowadzimy nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Zapytacie nas Państwo w jaki sposób to robimy ? .... Robimy to poprzezNIKT NIE POBIERA WYNGRODZENIA. PRCUJEMY SPOŁECZNIE.

Mamy setki wolontariuszy. Nie sposób ich wymienić. Wolontariusze łączą się z nami aby wykonać konkretne charytatywne przedsięwzięcia: akcje, koncerty, konferencje naukowe, spotkania edukacyjne, maratony, zbiórki, bale, aukcje, mecze
i imprezy integracyjne.
Wolontariuszy mamy rozsianych na dwóch województwach. Ale najwięcej jest ich w Skwierzynie.
Dziękujemy wolontariuszom, sympatykom, darczyńcom. Waszej pracy i serca i tego co robiliśmy razem nie da się wycenić w pieniądzu. Cieszyliśmy się z każdego dziecka i dorosłego, którym można było złagodzić dolegliwość choroby, wspomóc wydatki na leczenie, operacje, pielęgnację i opiekę, umożliwić rehabilitację, zakupić sprzęt i urządzenia podnoszące jakość życia a niekiedy ratujące życie.

W 2017r prowadziliśmy 45 projektów indywidualnych. W ciągu minionych 25 lat zakończyliśmy 33 projekty. Niektórzy podopieczni wrócili do zdrowia, niektórzy odeszli od nas... niektórymi opiekujemy się latami np. „Karolinka”, „Marta”, „Jacek”. Przez 25 lat pomogliśmy setkom osób potrzebujących. Zrealizowaliśmy także szereg projektów zbiorowych, które służą wielu niepełnosprawnym przez wiele lat. M.in. dofinansowaliśmy ; zakupy busów do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DPS przy ul. Podmiejskiej - Bocznej 10 w Gorzowie Wlkp. i niepełnosprawnych mieszkańców powiatu międzyrzeckiego do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie oraz przewozu dzieci niewidomych i słabowidząch do szkoły w Owińsku pod Poznaniem.
Sfinansowaliśmy wypoczynek wakacyjny i edukację europejską dla ponad 120 dzieci z rodzin ubogich z terenu gminy Santok. Dofinansowaliśmy zakup USG do badania serca dla Szpitala Powiatowego w Barlinku. Przez wiele lat wspomagaliśmy niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Kamieniu Wielkim, w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczka 42 i w Skwierzynie. Wspomogliśmy niepełnosprawnych uczniów w szkołach w Skwierzynie, Trzebiszewie i Murzynowie.
Dołożyliśmy się do budowy windy transportującej niepełnosprawnych dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczka 1A.Dofinansowaliśmy przystosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych dzieci w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Gorzowie Wlkp.

W latach 1996-2001 współpracowaliśmy z organizacjami humanitarnymi w Europie. Dzięki tym kontaktom do Gorzowa Wlkp. i Santoka przybyło kilka transportów pomocy humanitarnej, którą można liczyć w dziesiątki ton. Były to głównie wózki inwalidzkie, sprzęt do pielęgnacji chorych i niepełnosprawnych, łóżka szpitalne, odzież, artykuły medyczne i sanitarne. Korzystali z nich mieszkańcy Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych, placówki medyczne, przychodnie i szpital przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. Dzięki tamtej współpracy utworzono przy DPS w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska- Boczna 10 i przy OPS w Santoku nieodpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Były to pierwsze nieodpłatne wypożyczalnie w tych miejscowościach.

DZIĘKUJEMY samorządom, organizacjom pozarządowym, placówkom pomocy społecznej, oświaty i kultury. Dajecie nam bazę i możliwości do działania oraz znakomicie angażujecie się w zadania.
Dziękujemy artystom, wokalistom, muzykom, tancerzom. Dajecie swoje umiejętności, zdolności i talenty artystyczne.
Dziękujemy strażakom, myśliwym, leśnikom i sportowcom na których pomoc zawsze możemy liczyć.
Niezmiernie mocno chcemy podziękować mediom - za komunikację społeczną ! Dziękujemy redaktorom naczelnym, prezesom, dziennikarzom prasowym radiowym i telewizyjnym. Dziękujemy za wielokrotne i wieloletnie patronowanie naszym przedsięwzięciom. Słowa te kierujemy do; TVP 3 w Gorzowie Wlkp., Radia Zachód w Zielonej Górze, Miejskiego Radia Gorzów, Gazety Lubuskiej, Głosu Międzyrzecza i Skwierzyny, Lokalnego Przekroju i Telewizji Międzyrzeckiej.