Fundacja Serce na Dłoni

http://opp.zdrowko.net/

Bilans na koniec 2005 (Bilansy roczne)