Fundacja Serce na Dłoni

http://opp.zdrowko.net/

2003.03.25 (Walne zebrania)


Walne Zebrania Członków Rady i Zarządu w Fundacji
Od lewej stoją: Janusz Woźny, Edyta Rusin, Jadwiga Hopfen, Izabela Stanisławczyk, Jadwiga Wiszniewska, Maria Wojtczak, Andrzej Pawlik
Od lewej siedzą: Elżbieta Maciejowska, Jan Nowak, Ewa Zdrowowicz-Kulik
Od lewej ; Andrzej Pawlik, Elżbieta Maciejowka, Jolanta Batkowska, Maria Wojtczak,
Barbara Schroeder, Jowita Zurawska- Chaszczeska
od lewej; Jerzy Wierchowicz, Mieczysław Zawałka, Edyta Rusin, wolontariusz-opiekun niepełnosprawnego Janka Nowaka i Janek Nowak - na wózku inwalidzkim
- Mieczysław Zawałka i Edyta Rusin wraz z wolontariuszkami
od lewej ; Jan Nowak, Roman Buszkiewicz, Andrzej Pawlik