Fundacja Serce na Dłoni

http://opp.zdrowko.net/

24.06.2005 - Barlinek (Festyny integracyjne)

24.06.2005 Barlinek
Fundacja w lutym 2005 roku podpisała porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy Barlinek i zaangażowała się w zbiórkę funduszy na zakup USG do badania serca dla szpitala w Barlinku.
24.06.2005 roku Ewa Zdrowowicz-Kulik Prezes Fundacji przekazała symboliczny czek o łącznej wartości 11.000,00zł. Uroczystości podsumowania zbiórki odbyła się w ogrodach Hotelu Alba w Barlinku. Dla darczyńców tańczyły dzieci i młodzież z zespołów tanecznych Barlineckiego Ośrodka Kultury.